Izvajamo preglede odtočnih cevi, zračnikov, dimnikov, žlebov, prezračevalnih sistemov z video kamero. S pomočjo pregleda lociramo razne napake na inštalacijah. Po potrebi izvedemo pregled z lokatorjem/radarjem, ki nam zelo natančno locira lokacijo napake.Lahko vam izdelamo tudi video posnetek z zapisnikom.

Pregled z video kamero in lokatorjem